PWJ na 200%

skład JPna100%  <<>>  skład PWJna200% <<>> antyJP <<>> kontakt

 

 

strona powstała mając na celu wyśmianie, poniżenie i ukazanie bezsensowności hasła JP na 100%.

Coraz częściej hasło JP jest głoszone w Internecie jak i życiu codziennym a zwłaszcza u dzieci w wieku gimnazjalnym.

 

Dlatego mamy jasny i prosty przekaz dla wszystkich chwdp-owców i JPna100%-owców: